BP SERVIS


KONTAKTY

BP SERVIS
Palackého 740/6
405 02 Děčín
Tel./Fax: 00420 412 518 155
GSM: 00420 777 670 320
e-mail: info@bpservis.cz 
OD 01.01.2015 dochází ke změně sídla – nově ulice Palackého 740/6, 405 02 Děčín

KONZULTAČNÍ, PORADENSKÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTBEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
 • komplexně zajistit oblast BOZP a PO
 • zavést systém managmentu řízení BOZP
 • prověřit stav BOZP a PO
 • provést audit BOZP a PO
 • provést školení zaměstnanců
 • vyhledat rizika a provést opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci
 • zpracovat kategorizaci prací
 • zajistit závodní preventivní péči

 • POŽÁRNÍ OCHRANA
 • byla u Vás provedena kontrola orgány státního odborného dozoru a potřebujete pomoci s odstraněním    zjištěných závad
 • provést začlenění
 • zpracovat dokumentaci
 • provést školení zaměstnanců, PPH, preventisty
 • provést kontrolu pracoviště
 • posouzení požárního nebezpečí
 • požárně bezpečnostní řešení
 • sledování termínů
 • účast při jednání s orgány státního požárního dozoru (HZS)

 • ODBORNÉ KURZY
  Potřebujete provést základní výcvik pracovníků u kterých je požadována zvláštní odborná způsobilost:
 • řidičů motorových vozíků
 • obsluhy stavebních strojů
 • jeřábníků
 • vazačů
 • obsluhy plynových zařízení
 • obsluhy tlakových nádob
 • lešenářů
 • obsluhy motorových řetězových pil
 • obsluhy křovinořezů
 • elektrikářů
 • řidičů
 • svářečů
 • pro práci ve výšce

 • REVIZE
 • nemůžete najít odborníky na bezpečnost technických zařízení
 • nemáte provedeny revize technických zařízení

 • PRODEJ
  Potřebujete vybavit své zaměstnance a pracoviště:
  • osobními ochrannými pracovními prostředky
  • bezpečnostními tabulkami
  • hasicími přístroji  S tímto a spoustou dalších věcí Vám můžeme pomoci. Využijte naší odbornosti a dlouhodobých zkušeností.  Copyright © 2008, BP Servis. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu BP Servis.
  je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
  a na www.bpservis.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.